We are hiring!

For pressen - hjelp oss med å spre budskapet

Hvis du ønsker å skrive en artikkel om Trustpilot, et blogginnlegg, eller kanskje har lyst til å fortelle om Trustpilot på TV, så finner di all den informasjonem og detaljer du trenger på siden "om Trustpilot". På denne siden kan du laste ned logoer, bilder og screenshots av konseptet vårt.

Hvis det er noe annet vi kan hjelpe deg med, eller hvis du ønsker å høre vår historie, kan du kontakte oss på press@trustpilot.com eller +45 32 22 02 95.

Presse materiale


 

Logos

Logoer

Last ned pakken

 

 

 

 

 

 

 

Screenshots

Images and screenshots

Last ned pakken